Adatkezelési tájékoztató

A weboldalunk címe: https://www.luxproperty.hu
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Az adatkezelés célja, jogalapja

Az adatkezelés célja az érdeklődő által megadott adatok alapján ingatlan helyszíni felmérése és ingatlanközvetítési megbízási szerződéskötési ajánlat elkészítése. Az adatkezelés jogalapja az adatait önkéntesen megadó érdeklődő önkéntes, bármikor visszavonható hozzájárulása.

Adatkezelésre, adatai feldolgozásra, az adatok megismerésére jogosultak

Adatkezelő: LuxProperty Trade Kft.

Székhelye: 1211 BudapestII.Rákóczi F. út 107-115.

Adószám: 32287590-2-43. Közösségi adószám: HU32287590.

Cégjegyzékszám: 01-09-416196 Statisztikai számjele32287590-6831-113-01.

A megadott személyes adatokat az adatkezelő /Papp Gizella ügyvezető /  ismerheti meg, aki a jelen tájékoztató szerinti adatkezelési cél megvalósításában közreműködik.

Az adatkezelés időtartama: határozatlan

Az adatkezelés , az adatkezelési hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az érintett jogai: Az érintett  a személyes adatainak felvételéhez,  kezeléséhez,  továbbításához,  megkereséséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, kérheti  személyes adatai kijavítását, módosítását, törlését, a kezelt adatokról tájékoztatást kérhet, kifogással, panasszal élhet, az adatvédelmi hatósághoz fordulhat (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. e-mail : ugyfelszolgalat@naih. hu), valamint bírósághoz fordulhat. Az adatkezelési hozzájárulást visszavonó nyilatkozatot az alábbiak szerint lehet megtenni: postai küldeményben  a  1211  Budapest, II. Rákóczi Ferenc 107-115.E/2/4. postacímen, elektronikus levél formájában info@luxproperty.hu email címen, telefonon, a 203182514  telefonszámon, személyesen a vállalkozás székhelyén ügyfélfogadási időben.

A kezelt személyes adatok:

Név /születési név             Cégnév Székhely Adószám Cégjegyzékszám

Anyja neve      Lakcím       Értékesíteni tervezett ingatlan címe

E-mail   Telefonszám

Az adatkezelésre egyebekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben foglaltak az irányadók Az adatkezelő a jelen adatvédelmi tájékoztatót kérésre a megadott e-mail címre továbbítja annak elfogadását követően.

Adatkezelési hozzájárulás

Kijelentem, hogy az adatkezelésre vonatkozó fenti tájékoztatót megértettem és annak ismeretében önkéntesen hozzájárulásomat adom a tájékoztató szerinti adatkezeléshez, valamint ahhoz, hogy a LuxProperty Trade Kft és ingatlanközvetítéssel foglalkozó partnerirodái az általam megadott e mail-en, telefonon szolgáltatásainak értékesítése, ajánlása céljából az adatkezelési tájékoztató szerinti időtartamig, illetve ezen belül jelen hozzájárulásom visszavonásáig megkeressen.

Ha ellátogatunk a bejelentkezési oldalra, akkor átmeneti sütiket állítunk be annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az „Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Sütik

Ha hozzászólást írunk a honlapon, a megadott nevet, e-mail és honlap címet sütikben eltároljuk. A tárolás a kényelmi célokat szolgál azért, így a következő hozzászóláskor ezeket a mező adatokat nem kell kitölteni. A sütik lejárati ideje egy év.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

Ha jelszó visszaállítást kér, akkor az IP-címet a visszaállító e-mail tartalmazni fogja.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználónevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.